Nasze Projekty

Ośrodek Przygotowań Przedolimpijskich w Słupsku.

Fundacja Darka Michalczewskiego Równe Szanse przy udziale Klubu Bokserskiego Czarni Słupsk pragnie stworzyć Sportowy Ośrodek Przygotowań Przedolimpijskich Sportów Walki poprzez modernizację i rozbudowę zdewastowanego hotelu Rokowół znajdującego się w centrum miasta Słupsk.

Projekt kierowany jest do młodzieży z całej Polski trenującej sporty walki tj. boks, judo, karate, zapasy i inne. W ramach projektu fundacja uzyskała od Miasta Słupsk wieloletnie prawo do użytkowania hali sportowej bezpośrednio połączonej z hotelem. Hala dotychczas jest wykorzystywana do zajęć sportowych  klubu Czarni Słupsk.

Rozbudowa i modernizacja bazy hotelowej, sportowej, gastronomicznej, szkoleniowej  pozwoli na stworzenie wzorcowego ośrodka do uprawiania sportów walki oraz do realizacji celów społecznych. Przyczyni się do propagowania aktywności sportowej wśród młodzieży jak również i dorosłych , jak również poszerzenia zakresu działań Fundacji.

Wieloletnie doświadczenie Fundacji związane z jej działalnością sportową oraz współpraca z trenerami z całej Polski pozwoli na profesjonalne podejście do potrzeb i oczekiwań młodych ludzi i trenerów. Dzięki planowanym szkoleniom kadry trenerskiej zwiększy się poziom wiedzy kadry trenerskiej z różnych dziedzinach sportu oraz zapewni bardziej wszechstronny rozwój młodzieży. Ośrodek Przygotowań Przedolimpijskich będzie również miejscem spotykań dzieci i młodzieży przyjeżdzających na obozy. Spotkania pozwolą na utrzymywanie kontaktów miedzy klubami i szkołami co będzie dawało w przyszłości możliwość tworzenia wspólnych projektów.

Ośrodek Przygotowań Przedolimpijskich Sportów Walki to projekt Fundacji Równe Szanse i Klubu Czarni Słupsk. Ma na celu umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym treningów różnych sportów walki jak również promowanie sportu i aktywności ruchowej.

Stworzenie Ośrodek Przygotowań Przedolimpijskich Sportów Walki jest inicjatywa pro społeczną i pro sportową. Obecnie nie ma w Polsce takiego miejsca, które było by ukierunkowane na sporty walki. Słupsk ze znaczącymi w przeszłości sukcesami sportowymi jako centrum wydaje się idealną lokalizacją. W Słupsku przy Stowarzyszeniu Czarni Słupsk działają legendy polskiego boksu mistrzowie Olimpijscy Kazimierz Adach i Jan Dydak którzy są wzorami do naładowania dla całej młodzieży.

Opis techniczny »