Projekty

  • „Szukamy nowego Tigera” to program społeczny, który ma na celu wyrównanie szans – mówi Darek Michalczewski, jeden najbardziej utytułowanych zawodników w historii polskiego boksu. – Pokazujemy młodym ludziom z nadmiarem energii drogę rozwoju poprzez boks. Przez sport dajemy możliwość kształtowania własnego charakteru, samodyscypliny i wytrwałości w dążeniu do celu. Wiem to najlepiej, ze sport może uczyć i wychowywać. My wszyscy poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla młodzieży o dużym temperamencie możemy zyskać spokojniejsze ulice i osiedla. Podobne akcje prowadzone są w Niemczech i przynoszą świetne rezultaty. Boks to sport, który wychowuje, daje pozytywne wzorce, a także sprzyja rozwojowi fizycznemu – mówi Dariusz Michalczewski
  • Wspieramy młodzieżowe sekcje bokserskie w takich miastach jak: Bydgoszcz, Tarnów, Białystok, Wieliczka, Słupsk, Elbląg, Oleśnica.
  • Uczestniczymy w galach boksu zawodowego promując tę dyscyplinę sportu i umożliwiając młodym, najbardziej uzdolnionym adeptom tego sportu pokazanie swoich umiejętności szerszej publiczności.
  • Stworzyliśmy fundusz stypendialny, którego celem jest pomoc finansowa dla najzdolniejszych młodych sportowców, a także dla  młodzieży uprawiający sport, a będących w trudnej sytuacji materialnej.
  • Tworzymy i prowadzimy rożnego typu projekty kierowane do młodych sportowców, których celem jest właściwe i wszechstronne ich przygotowanie, w tym między innymi warsztaty psychomotoryczne pt. „Silniejszy niż strach” itd.
  • Prowadzimy szkolenia dla trenerów i opiekunów pracujących na co dzień z młodzieżą, tak aby praca włożona w wychowanie młodych ludzi i szkolenie sportowe okazała się możliwie najbardziej efektywna.
  • Organizujemy cykliczne imprezy kulturalno-sportowe, promujące uprawianie sportu i rożnego rodzaju rodzinne aktywne formy wypoczynku.
  • Uczestniczymy w  aukcjach charytatywnych organizowanych dla najbardziej poszkodowanych przez los młodych ludzi.
  • Wspieramy dzieła charytatywne innych organizacji np. wspólne aukcje z fundacją Anny Dymnej.
  • Aktywnie promujemy rozwój boksu amatorskiego w Polsce poprzez udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Boksie czy Młodzieżowych Mistrzostwach Krajów Unii Europejskiej, które odbyły się w Warszawie.

Powyższe, to jednak tylko kropla w morzu potrzeb. Chcielibyśmy zrealizować również inne projekty skierowane do młodych ludzi – widzimy bowiem jak duże są potrzeby i oczekiwania społeczne. Wiemy, że każda pomocna dłoń wydatnie zwiększy szanse końcowego zwycięstwa. Dlatego zapraszamy Państwa do współpracy. Razem możemy zmienić życie wielu ludzi.